Alpha-cursus

Sint-Jan . 's-Hertogenbosch . Nederland

24 april 2007

Open avond

Alpha-cursus
Introductie maaltijd 2 keer per jaar

Januari en september

Iedereen is welkom op de open avond!

Welkom op de open avond van de Alpha-cursus vanuit de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch. Jong of oud, gelovig of niet-gelovig, vragen of twijfels, u bent allen van harte uitgenodigd! “Is er meer? Waar leef ik eigenlijk voor?”. Samen gaan we op zoek naar een antwoord. Korte inleidingen en het napraten hierover in kleine groepjes en dit alles in een heel gemoedelijke, open sfeer helpen ons daarbij. De cursus duurt 10 avonden en een kort weekend.

Enkele reacties: “De Alpha-cursus heeft mij meer inzicht gegeven in het christelijke geloof.” “Ik heb vertrouwen in mezelf gekregen.” “De cursus heeft mij meer verdieping gegeven.” “Veel geleerd. Leuke mensen leren kennen.” “Ik ben me meer bewust van wie God is en wat Hij van mij wil.”

Plaats Parochiezaaltje van de St. Lucaskerk, aan de Zuiderparkweg te ’s-Hertogenbosch (ingang: César Francklaan 2) van 19.00 uur tot ca. 21.30 uur (de avonden beginnen met een gezamenlijke warme maaltijd). Meer info Marieke Sassen, 073-6216982 (marieke_sassen@hotmail.com) of Corry Coppens, 073-5210763 (fam.coppens@home.nl); zie ook op onze site: www.alpha-course.blogspot.com